Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletlerden sorumlu bürosudur. FDA kısaltılmasının açılımı U.S. Food and Drug Administration olup, Türkçe “Amerikan Gıda Ve İlaç Dairesi” olarak ifade edilir.

FDA

The Water Quality Association Gold Seal programı 1959’dan beri belirlediği standartlar ve testler sonucunda içme suyu konusunda ürünleri sertifikalandırmaktadır. WQA su arıtma sektöründe bağımsız sertifikalandırma konusunda dünyanın en saygın ve güvenilir kurumudur.

WATER QUALITY ASSOCIATION

Kurulduğu 1944 yılından beri toplumsal sağlık ve güvenlik konusunda sertifikasyon, eğitim ve risk yönetimi yapan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kurumdur. NSF standartları su, gıda, iç mekanlarda hava ve çevre konusunda dünya genelinde 80 ülkede üreticiler ve tüketiciler tarafından en saygın referans olarak kabul edilir. DÜnya Sağlık örgütü NSF’i işbirliği yaptığı kurumlar arasına kabul etmiştir.

NSF

E belgesi, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir.

CE

Uluslararası bir çevre yönetim sistemi olan ISO 14001’e göre yönetilmektedir.

TÜV CERT ISO 14001

Uluslararası bir kalite yönetim sistemi olan ISO 9001’e göre yönetilmektedir.

TÜV CERT ISO 9001

Laboratuarımız 2005 yılında DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Standartlarına uygun olarak Alman Akreditasyon Kuruluşu DAP tarafından akredite edilmiş olup, Su, Atıksu, Toprak, Gübre, Sediman ve Atık çamur dahil olmak üzere toplam 212 parametrede akreditedir. Akreditasyon belge ve bilgilerimize www.duzennorwest.com.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

DÜZEN NORWEST ÇEVRE SAĞLIK HIZMETLERI EĞITIM DANIŞMANLIK TICARET A.Ş.